Kuo ypatingas britų humoras?

Įtrauktas į enciklopedijas, tituluotas ir liaupsintas, išaukštintas ir apdainuotas, suskirstytas į daugiau nei 10 rūšių ir naudojamas kaip stereotipas britų charakteriui nusakyti, jis lygiai taip pat gali būti neskoningas, parodytas netinkama forma ir netinkamoje vietoje, vulgarus ir „nepatoginantis“. Tuo įsitikinau per savo vakarinius ispanų kalbos kursus.

Per vieną iš pirmųjų pamokų teko kiekvienam prisistatyti prieš visą klasę, pasakyti savo vardą, profesiją, kilmės šalį, vedybinę padėtį ir kitas asmenines detales.

Mano grupėje visi pasirodė esą britai, išskyrus mudvi su graike Olga, teisininke. Kitų profesijos irgi ne mažiau įdomios: mokslininkas Russell, profesorė Isabella, autodetalių pardavėjas Gary, direktoriaus asistentė Sarah, asmeninė trenerė Jessica, interneto svetainių dizaineris Barry, produkcijos direktorė Rebecca, buvęs policininkas David ir… ginekologas akušeris Paul, keturiasdešimtmetis žilstelėjusiais smilkiniais.

Taigi, visi pasisakome, kas ką veikiame „gyvenime“. Akušeris ginekologas Paul, žinoma, sulaukia ne vieno kreivo moterų žvilgsnio.

Kai pradedame kalbėti apie amžių, dėstytojas Jose Fernandez ant lentos užrašo “¿Cuántos años tienes?”. Ispanai neturi skrupulų ir drąsiai klausinėja vienas kito (ar kitos!), kiek kam metų. Tiesiogiai išvertus, šis sakinys reiškia „Kiek metų turite?“.

Jose Fernandez rašikliu kelis kartus pabraukia šį sakinį lentoje ir paprašo dėmesio. Sako, mes, ispanai, dažnai juokiamės iš užsienio turistų, kurie vos pramokę pora sakinių, bando kalbėti ispaniškai, ir, žinoma, nekreipia dėmesio į tokias smulkmenas kaip maži ženkliukai ant raidžių. Štai jei šiame sakinyje “¿Cuántos años tienes?” ignoruosite virš n raidės esančią „bangelę“ ir vietoj „anjos“ ištarsite „anos“, ispanai jūsų klausimą supras taip: „Kiek užpakalio skylių jūs turite?“

Visa klasė leipsta juokais. Staiga, nei iš šio, nei iš to, Rebecca atsisuka į akušerį ir lepteli: „O! Čia kaip tik geras klausimas, kurį tamsta gali praktikuotis su savo pacientėmis!“

Klasėje įsitvyro nejauki tyla. Paulas suleidžia nagus į kėdės ranktūrius net krumpliai nubąla, visas išrausta, ir bando atkirsti – „tikru britiškuoju humoru“ – bet pasiduoda. Niekam, absoliučiai niekam situacija nėra juokinga. Paulas su Rebecca nuo tada nesišneka.

1 Response

22 February, 2007, 8:41 am, Algirdas said:

Kvaili tie Anglai…

Leave a comment
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

Creative Commons License